x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Voordat een locatie wordt aangekocht en ontwikkeld is inzicht in eventuele bodemsaneringskosten noodzakelijk. Kosten voor bodemsanering spelen een grote rol in de haalbaarheid van een geplande ontwikkeling. In stedelijk gebied is vrijwel altijd sprake van bodemverontreiniging waardoor rekening dient te worden gehouden met extra uitvoeringskosten (veiligheid, milieukundige begeleiding en niet-herbruikbare grond). Ook de toekomstige functie van een terrein (bebouwing, kelders, verhardingen, openbaar groen, oppervlaktewater, moestuin etc.) heeft invloed op de uiteindelijke hoogte van de bodemsaneringskosten.

Wij kunnen op basis van voorinformatie en een concept bouwplan al berekenen met welke bodemsaneringskosten u rekening dient te houden tijdens de onderhandelingen voor de aankoop van het terrein. Deze kosten kunnen vaak worden afgetrokken van de vraagprijs. ATKB bepaalt hierbij de meest geschikte saneringsvariant op basis van de beoogde bestemming. Daarna wordt een grondstromenplan opgesteld waardoor inzicht wordt verkregen in het noodzakelijke grondverzet. Op basis hiervan is in te schatten of grond herbruikbaar is of dient te worden afgevoerd.

Door onze ruime ervaring met locatieontwikkeling kunnen wij u tevens adviseren welke wijzigingen in het bouw- of herinrichtingsplan kunnen leiden tot lagere bodemsaneringskosten waardoor de (financiële) haalbaarheid van uw project wordt vergroot.