x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De KRW is sinds 2000 van kracht en moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater voldoende is. Het doel voor oppervlaktewateren is een goede chemische en ecologische toestand. Hiervoor wordt de huidige ecologische toestand getoetst aan de hand van een aantal kwaliteitselementen: fytoplankton, overige waterflora, macrofauna, vis en algemene fysisch-chemische parameters.

Middels opgestelde KRW-maatlatten wordt voor elk kwaliteitselement vastgesteld in hoeverre de huidige ecologische toestand overeenkomt met de doelstellingen. De wijze waarop de monitoring van de ecologische toestand uitgevoerd dient te worden, is voor elk kwaliteitselement vastgelegd in het Handboek Hydrobiologie STOWA, 2010). De resultaten dienen voor de KRW gerapporteerd te worden.

Ruime ervaring met onderzoek en advies
ATKB heeft ruime kennis van en ervaring met iedere stap binnen het proces van de KRW-beoordeling. Dit maakt ATKB tot de ideale partner voor het vaststellen van de ecologische toestand van wateren en het doen van aanbevelingen voor de verbetering hiervan.