x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met de aal (paling) gaat het mondiaal niet goed. De Europese Commissie heeft alle lidstaten daarom bevolen maatregelen te nemen die het herstel van de aalstand bevorderen. Dit heeft in 2009 geleid tot het Nederlandse aalbeheerplan. Daarnaast is in 2011 in het stroomgebied van de grote rivieren een vangstverbod voor aal en wolhandkrab van kracht geworden.

Ruime ervaring met onderzoek en advies
Om invulling te geven aan de getroffen maatregelen zijn meerdere onderzoeken opgestart. ATKB heeft meegewerkt aan diverse onderzoeken gericht op een duurzaam beheer van de aanwezige aalstand. Bijvoorbeeld middels regulering van de beroepsmatige bevissing door middel van een individueel quotum. Verder heeft ATKB een aantal projecten met betrekking tot de migratieproblematiek van aal uitgevoerd. Tenslotte werkt ATKB aan een unieke methode voor het bemonsteren van de aalstand op grote open wateren. Door het combineren van kennis van de aal met de kennis van de visserij zijn we in staat gedegen onderzoek te verrichten en praktisch advies te geven.