x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Vanaf 21 juli 2021 is de “Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in Rijkswateren 2021” van kracht (Staatscourant, jaargang 2021, nummer 35745). De “Beleidsregel watervergunning waterkrachtcentrales in Rijkswateren 2021” geeft aan wat de maximale vissterfte bij waterkrachtcentrales mag zijn en welke voorschriften moeten gelden bij experimenten met nieuwe, innovatieve technieken.

De Beleidsregel 2021 is de opvolger van de Beleidsregel uit 2014 en komt inhoudelijk grotendeels overeen. De nieuwe Beleidsregel geeft echter meer verduidelijking over de achtergrond en status van de sterftepercentages zoals deze in de Beleidsregel weergegeven zijn.

ATKB heeft voor de nieuwe Beleidsregel een studie uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Deze studie richt zich op de maximaal toelaatbare vissterfte en de vissoorten die tegen sterfte door waterkrachtcentrales beschermd moeten worden. Benieuwd naar de resultaten? Lees het volledige rapport via onderstaande link.

Herijking vissterftepercentage en prioritaire vissoorten

Hier leest u het volledige artikel in de Staatscourant.

Vragen over (onderzoek naar) vismigratie? Neem contact op met Tim Vriese via 088-1153271.