x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Visserijbeheer omvat het beheer van visstanden, veelal in relatie tot sport- en beroepsmatig gebruik. Veel visstanden staan onder druk. Het beheer van visstanden dient dan ook planmatig en zorgvuldig te geschieden. De overheid heeft hiervoor kaders ontworpen.

ATKB kan u helpen met het realiseren van doelen in het visstandbeheer.

Zo kunnen we visstandbeheercommissies ondersteunen bij het opstellen van een visplan. Of als intermediair optreden bij overleg tussen verschillende gebruikers van de visstand. ATKB heeft veel ervaring met onderzoeken naar verduurzaming van beroepsvisserij. We kunnen met u meedenken bij het nemen van maatregelen om selectiever te vissen en genomen maatregelen met u evalueren. Maatregelen nemen kan noodzakelijk zijn bij het verkrijgen en behouden van een Natuurbeschermingswetvergunning of in het kader van een duurzaamheidslabel, zoals het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC). We hebben eveneens veel ervaring met subsidieprojecten in het kader van het Europese Visserijfonds (EVF).

Laat onze ervaring voor u werken
ATKB kent de wereld van de sport- en beroepsvisserij van binnen en van buiten. We spreken de taal en weten wat er speelt. Wij bieden u geen dure theoretische studies maar een gedegen praktisch advies waarmee u verder kunt.