x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De laatste jaren vangen we weinig oude vissen in het IJsselmeer. Vanaf de zomerperiode zijn wel voldoende jonge vissen, vooral eerstejaars, aanwezig. Het lijkt erop dat de jonge vis niet door weet te groeien en verdwijnt in de winter en het najaar. Rijkswaterstaat wil graag weten wat er in de winter en het voorjaar met de jonge vissen gebeurt. Daarom voeren wij een literatuur- en veldonderzoek uit naar overleving van jonge vissen in het IJsselmeer.

Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke oorzaken van de slechte overleving van jonge vis. Met inzicht in de oorzaken geven we advies voor inrichting en beheer van leefgebieden voor vis in het IJsselmeer.

Literatuurstudie naar factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van jonge vis
We verzamelden de bestaande kennis over gedrag van jonge vis in de winterperiode en het voorjaar. We richtten ons daarbij vooral op de factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van jonge vis, zoals dieet, groei, conditie en de effecten van temperatuur op het energieverbruik.
Voor het literatuuronderzoek interviewden we ook deskundigen en (beroeps)vissers van het IJsselmeer.

Veldonderzoek
Op vier momenten in de winter en vroege voorjaar keken we naar de aanwezigheid en samenstelling van visconcentraties op twee locaties langs het IJsselmeer (Makkum en Medemblik). Vis zoekt in de winter beschutting van bijvoorbeeld havens, daarom is op verschillende locaties binnen en buiten de havens gekeken naar de aanwezigheid van vis. Met een sonar keken we naar de aanwezigheid en verspreiding van vis. Op onderstaand sonarbeeld is aan de linkerkant (rode lijn) de afgelegde route te zien waarmee met de sonar is gevaren. Aan de rechterkant is het beeld te zien dat door de sonar wordt verkregen, daarmee onderscheiden we (scholen) vis in de waterkolom. Om een beeld te krijgen van welke vissoorten aanwezig zijn bemonsteren we met verschillende vangtuigen de visstand in de havens en op het open water. Van de gevangen vissen bepaalden we de soort, lengte en conditie. Het onderzoek richt zich op algemeen voorkomende doelsoorten zoals baars, blankvoorn, brasem, pos en snoekbaars. Van een aantal vissen onderzochten we de maaginhoud om te zien of er voldoende voedsel voor de vissen beschikbaar was.

Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van de ontwikkelingen van het visbestand om zo meer te kunnen zeggen over de factoren die bijdragen aan de matige overleving van jonge vis. Komende periode verwerken en analyseren we de gegevens en verwerken we de uitkomsten in een rapport.