x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Waterschap Vallei en Veluwe heeft ATKB gevraagd om een visonderzoek uit te voeren in de Barneveldse Beek. Vooral ter plaatse van het heringerichte deel troffen we veel vis aan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Op groter water wordt daarbij vaak gebruikgemaakt van technieken van beroepsvissers, maar in vrij smalle en ondiepe beken maken we dan gebruik van een elektrovisapparaat. Er wordt een stroomveld gegenereerd in het water waardoor de vissen die in de buurt zwemmen even verdoofd zijn en makkelijk te vangen zijn. Na het meten en registreren wordt alle vis weer teruggezet in de Barneveldse Beek.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds eind 2000 van kracht en moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het Europese oppervlakte- en grondwater op orde is. Daarom moet in oppervlaktewateren eens in de drie tot zes jaar een beoordeling van de ecologische toestand uitgevoerd te worden. Daarvoor wordt hydrobiologisch onderzoek uitgevoerd, waaronder:
  • Fytoplankton
  • Sieralgen
  • Kiezelalgen
  • Vegetatie
  • Zo√∂plankton
  • Macrofauna
  • Vis


Dit onderzoek wordt eens in de drie tot zes jaar herhaald en daarmee geeft dit een beeld van het aantal vissen en vissoorten in de Barneveldse Beek. Over de jaren ziet het waterschap het aantal vissoorten afnemen. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals bijvoorbeeld droogte en hitte. Om de situatie te verbeteren werkt het waterschap aan vispassages, meanders en natuurvriendelijke oevers. Met deze maatregelen wordt het gebied geschikt voor meer soorten, zoals bijvoorbeeld al terug lijkt te zien in het reeds heringerichte deel waar we veel vis aantroffen.

Het onderzoek trok het nodige bekijks, Kees van Reenen van de Barneveldse Krant schreef er een mooi artikel over: Barneveldse Beek zit vol vis - Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

Foto: Kees van Reenen