x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds eind 2000 van kracht en moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het Europese oppervlakte- en grondwater op orde is. Om dit te bewerkstelligen voor oppervlaktewateren dient onder andere een beoordeling van de ecologische toestand uitgevoerd te worden. Hiertoe wordt hydrobiologisch onderzoek verricht.

De groepen binnen hydrobiologisch onderzoek zijn:

  • Fytoplankton
  • Sieralgen
  • Kiezelalgen
  • Vegetatie
  • Zo√∂plankton
  • Macrofauna
  • Vis

Voor vegetatie en vis voeren wij het gehele onderzoek zelf uit. We beschikken over voldoende materieel en mankracht om de werkzaamheden zowel vanaf de kant als op open water uit te voeren. Voor de overige soortgroepen is ATKB in staat de bemonstering uit te voeren en beschikken wij over uitstekende contacten met gespecialiseerde partners voor de laboratoriumwerkzaamheden.

Diverse beoordelingsmethoden
Naast het verrichten van hydrobiologisch onderzoek zijn wij ook ervaren in het uitvoeren van ecologische beoordelingen met de natuurlijke en afgeleide KRW-maatlatten. Indien u wilt toetsen aan een andere beoordelingsmethode kunnen wij dat ook voor u uitvoeren. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de beoordeling geven wij u graag advies over de ecologische toestand van waterlichamen en eventuele beheers- en/of herstelmaatregelen.

De bemonsteringen kunnen wij conform het Handboek Hydrobiologie uitvoeren of indien gewenst volgens andere werkvoorschriften. Ook kunnen we u advies bieden over de meest geschikte bemonsteringmethode.