x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Sinds 2000 zijn er langs rivieren veel waterrijke natuurgebieden aangelegd. Rijkswaterstaat wil graag weten of en hoe de vissen hier gebruik van maken. De afgelopen jaren heeft ATKB, in samenwerking met Bureau Waardenburg (i.v.m. de omgang van het onderzoek), een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de visstand in deze wateren. De focus lag daarbij op de betekenis van de verschillende uiterwaardwateren voor juveniele (jonge) vissen. Het onderzoek is uitgevoerd in de Nederrijn en Lek, maar ook in de Rijn, Waal en IJssel. De resultaten van deze laatste wateren worden door promovendus Twan Stoffers (Wageningen UR) verder uitgewerkt tijdens een diepgaande analyse. Hij vertelt erover in dit artikel: Nature Today | Wat zwemt er allemaal in de uiterwaarden?

Jonge vissen in de uiterwaardwateren van de Nederrijn en Lek

Jochem Hop, projectleider Aquatische Ecologie: "De verschillende uiterwaardwateren hebben voor jonge vissen een duidelijke meerwaarde. Alle uiterwaarden herbergen meer vissen en meer soorten dan de rivier zelf. Verder blijkt dat verschillende vissoorten een specifieke voorkeur hebben voor een bepaald type water. Zo hebben de getijdengeulen in de Lek een toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld spiering, bot en zeebaars. De strangen (doodlopende zijtakken) vervullen een belangrijke functie als opgroeigebied voor snoekbaars, alver en kolblei. De geïsoleerde wateren zijn van belang voor soorten met een voorkeur voor stilstaand en plantenrijk water."

Voor de Kaderrichtlijn Water moeten alle rijkswateren uiterlijk in 2027 in een “Goede Ecologische Toestand” verkeren. Ook de komende jaren wordt er daarom door RWS hard gewerkt aan de implementatie van maatregelen die zowel de chemische als ecologische kwaliteit van deze wateren moeten verbeteren. De resultaten van dit onderzoek gebruikt Rijkswaterstaat onder andere om te bepalen welke maatregelen daarvoor het meest effectief zijn. Daarnaast worden de resultaten gebruikt om de al geplande werkzaamheden en maatregelen aan rivieren zoveel mogelijke te optimaliseren voor vis.

Een uitgebreid verslag van presentaties over deze onderzoeken vindt u hier: verslag-obn-vissendag2021-def.pdf (natuurkennis.nl)

De Gelderlander schreef een artikel een gelijkwaardig onderzoek, waaraan wij ook hebben meegewerkt. Uniek onderzoek in onder meer de Afferdense en Deestse Waarden: Nevengeul is prima kraamkamer voor vis | West Maas en Waal | gelderlander.nl

Bossenwaard - Bakenhof