x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In veel wateren in Nederland wordt, naast vis, ook periodiek onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van water- en oeverplanten. Deze planten zijn een belangrijk onderdeel van ons aquatisch ecosysteem. Zij bieden een leefgebied en voedsel voor verschillende soorten waterdieren.

Onderzoek doen naar onder andere waterplanten is verplicht vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Het Markermeer en grote delen van de randmeren zijn als Natura 2000 gebied aangewezen, ook in dat kader is het noodzakelijk om de toestand van het water (waaronder watervegetatie) te monitoren.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert ATKB onderzoek uit naar water- en oeverplanten in het IJsselmeergebied.

Astrid Boerkamp; deskundige hydrobiologie “Het afgelopen jaar zijn het Markermeer en de zuidelijke randmeren (Gooimeer, Eemmeer en het Nijkerkernauw) bemonsterd. Bij deze bemonstering halen we op bijna 6.000 meetpunten waterplanten uit het water. Deze waterplanten worden veelal ter plaatse op naam gebracht. Al deze gegevens worden meteen digitaal in een database verwerkt. De aan- of afwezigheid van soorten en de hoeveelheid waterplanten geeft (samen met een aantal andere parameters) een indicatie van de kwaliteit van het water. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd met meerdere teams van aquatische ecologen en onze eigen onderzoeksvaartuigen”.

De resultaten laten zien dat de vegetatie in het Markermeer, en dan met name doorgroeid fonteinkruid, zich steeds verder uitbreid. Op deze kaart is de ontwikkeling te volgen. https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=Waterplantenbedekking_RWS_MN.Webviewer

Afgelopen jaar was de bedekking over het algemeen wat lager dan in 2018 en 2019. In vergelijking met de 2018 en 2019 was het voorjaar van 2020 koud met weinig zon, mogelijk dat hierdoor de vegetatie ontwikkeling wat later op gang is gekomen.

Om de toestand van het water volgens de KRW doelen te kunnen bepalen worden, naast waterplanten, ook de macrofauna, fytoplankton en de visstand van het Markermeer en de randmeren onderzocht. Gezamenlijk bepalen deze onderzoeken de toestand van het water. In de afgelopen jaren verzorgde ATKB ook het visstandonderzoek in de Markermeer en de randmeren. Daarover schrijven wij later meer.