x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Veelal door menselijk handelen komen nieuwe diersoorten Nederland binnen. Soms kunnen deze dieren zich hier vestigen en verspreiden, zogenaamde invasieve exoten. Dit kan, al dan niet ten koste van ‘Nederlandse’ soorten, leiden tot een (tijdelijke) verstoring van bijvoorbeeld het watersysteem.

Verstoring van watersysteem
De meeste rivierkreeften die in Nederland voorkomen zijn exoten. De verspreiding van deze exoten is ten koste gegaan van de inheemse kreeftensoort die nu nog maar op één plek in Nederland voorkomt. Onder andere de rode Amerikaanse rivierkreeft, de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft hebben zich verspreid in Nederland. De exotische rivierkreeften kunnen met hun graaf- en knipgedrag de veiligheid (oevers) en de kwaliteit (waterplanten en troebelheid) van een watersysteem beïnvloeden.

Onderzoek naar verspreiding
Om te onderzoeken welke soort en hoeveel exemplaren in een watersysteem voorkomen, kan ATKB voor u een verspreidingsonderzoek uitvoeren. ATKB heeft diverse vangtuigen waaronder korven, fuiken en een krabbengoot waarmee de kreeften gevangen kunnen worden. Door middel van een merk-terugvangstmethode wordt een beeld verkregen van het bestand aan kreeften.