x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Telemetrisch onderzoek wordt uitgevoerd om kennis te verkrijgen over vis(migratie)gedrag langs knelpunten (zoals vispassages, sifons en stuwen) in kleinere watersystemen. En de uittrek, intrek en doortrek van vissen in grote watersystemen. Door middel van zenders wordt op afstand informatie verkregen over de verplaatsing van vissen binnen hun natuurlijke leefomgeving.

PIT (Passive Integrated Transponders)
Voor het uitvoeren van telemetrisch onderzoek wordt gebruikgemaakt van diverse telemetriesystemen waaronder het PIT (Passive Integrated Transponders) telemetriesysteem. Bij dit type onderzoek worden vissen voorzien van een kleine zender: een PIT-tag. Telemetrisch onderzoek door middel van PIT-tags levert een zeer betrouwbaar en gedetailleerd beeld op van de stroomopwaartse en stroomafwaartse migratie en gedragingen van vis. Het tijdstip van passage kan gekoppeld worden aan de bediening van bijvoorbeeld sluizen, pompen of technische vispassages. ATKB heeft PIT-telemetrie op diverse plaatsen in Nederland succesvol toegepast.

NEDAP telemetrie
ATKB maakt tevens gebruik van NEDAP telemetrie. Dit ysteem is speciaal voor Rijkswaterstaat ontworpen om de migratie van vis in de rijkswateren in beeld te brengen. ATKB heeft sinds 1996 ervaring met NEDAP-telemetrie. Onze medewerkers hebben ruime ervaring met het analyseren van de verkregen data en bijgedragen aan wetenschappelijke publicaties over vismigratieonderzoek met het NEDAP Trail System®.

Wij voeren telemetrisch onderzoek graag voor u uit. Hierbij beschikken wij over een vergunning voor de Wet op Dierproeven en bevoegde en bekwame medewerkers voor het uitvoeren van dierproeven. Daarnaast kunnen wij het regelen van de toestemming voor een experiment uit handen nemen.