x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De passage van met name waterkrachtcentrales en gemalen kan problematisch zijn voor vis. In het kader van de Beneluxbeschikking vrije vismigratie, de Kaderrichtlijn Water en het Nederlandse aalbeheerplan is bescherming van migrerende soorten als schieraal en smolts noodzakelijk. Recent is het Toetsingskader Waterkrachtcentrales (een product van ATKB en Rijkswaterstaat) van kracht geworden waarin normen voor maximale visschade aan genoemde vissoorten zijn opgenomen.

Onderzoek én oplossingen
ATKB doet veel onderzoek naar de optredende schade en sterfte bij passage van waterkrachtcentrales en gemalen. Deze onderzoeken vinden plaats door middel van telemetrie of het plaatsen van grote fuiken aan de uitlaatzijde van de kunstwerken. Door de vangst te onderzoeken, kan de hoeveelheid schade aan passerende vis worden vastgesteld en kan gekeken worden of maatregelen noodzakelijk zijn. Dergelijke maatregelen omvatten de installatie van visgeleidingssystemen en visvriendelijke pompen en turbines. Naast onderzoek in de praktijk kunnen ook prototypen van visvriendelijke installaties in het lab worden onderzocht.

Specialist op het gebied van monitoring
ATKB kent de theoretische en praktische kant van onderzoek naar vispassage als geen ander en is op dit gebied monitoringsspecialist. ATKB bezit een ruime selectie aan vangtuigen die voor dergelijke onderzoeken inzetbaar zijn en heeft getraind personeel voor het uitvoeren van monitoring. Ook laboratoriumtesten van installaties zijn bij ATKB in zeer goede handen door de kennis en kunde omtrent dierproeven en behandeling van vis in dergelijke experimenten.