x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Veel vissoorten zijn afhankelijk van migratie voor hun voortplanting. Zij paaien in andere wateren dan waar zij als volwassen vis leven. Onderweg van en naar paaigronden komen zij verschillende kunstwerken tegen, zoals stuwen, sluizen en vispassages. Lukt het de vissen om deze kunstwerken te passeren en hoe doen ze dat dan? ATKB onderzoekt migratiegedrag van grote én kleine vissen met telemetrisch onderzoek.

Telemetrisch systeem van Biomark
Bij telemetrisch onderzoek krijgen de vissen een tag. Vervolgens registreren we wanneer de vis langs een detectiestation zwemt. Bij grote-, lange-afstandsmigranten, zoals schieraal en zalm, maken we gebruik van NEDAP-telemetrie. Voor de migratie op een kleinere schaal wordt gebruik gemaakt van PIT(Passive Integrated Transponders)-telemetrie.

ATKB maakt gebruik van telemetriesystemen van Biomark, momenteel als enige in Nederland. Omdat dit systeem gebruik maakt van veel kleinere tags is het mogelijk om ook de migratie van kleine vissoorten in beeld te brengen. ATKB maakt hiervoor gebruik van de mini HPT8 PIT-tag (FDX, Full DupleX PIT-tag) die een lengte heeft van 8 mm.

Tim Vriese, specialist vismigratie: “In laboratoriumexperimenten zijn driedoornige stekelbaarzen en kleine uitheemse grondels voorzien van de nieuwe Biomark-tag. Driedoornige stekelbaarzen met lengtes van 4,5 tot 6,7 cm zijn succesvol gemerkt en gedetecteerd. In een migratie-onderzoek voor Waterschap Brabantse Delta bleek het in de praktijk ook mogelijk om onder andere bermpjes, riviergrondels en uitheemse rivierkreeften te merken met de kleine tag. Van al deze soorten ontvingen we registraties op de detectiestations.”

Door de kleine vissen te monitoren krijgen we beter inzicht in de knelpunten voor kleine vissoorten en kunnen waterbeheerders gericht werken aan verbeteringen voor de migratie van deze kleine vissoorten.

Wilt u inzicht in het migratiegedrag van kleinere vissoorten?
Onze aquatische ecologen bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden. Neem contact met ons op via 088-1153200 of info@at-kb.nl.