x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De komende jaren mogen onze aquatisch ecologen opnieuw onderzoek doen naar de werking van vismigratiesystemen in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Wij wonnen, samen met KBTS, de aanbesteding die HDSR eind 2023 op de markt zette.

Waarom is vismigratie zo belangrijk?
In Nederland wordt hard gewerkt aan bescherming tegen overstromingen, een gezond grond- en oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater. Een gezonde visstand is een van de maatstaven en daarvoor is van belang hoe goed vissen zich door een watersysteem kunnen bewegen en hoe eventuele knelpunten zijn opgelost. Vissen zijn afhankelijk van verschillende soorten wateren voor hun voortplanting, overwintering en het opgroeien. Daarom is het van belang dat de vissen heen en weer kunnen zwemmen tussen verschillende gebieden.

Vanuit Europese wetgeving moeten waterbeheerders zorgen voor goede migratiemogelijkheden voor vissen. Zo ook in het beheergebied van HDSR tussen Bodegraven en Rhenen. HDSR zet zich in voor een goede vismigratie, maar wil ook de effectiviteit van de bestaande vismigratiesystemen monitoren.

Het winnen van de aanbesteding betekent dat wij de komende twee jaar, met mogelijkheid tot nog eens twee jaar, onderzoek mogen doen naar de werking van bestaande vismigratiesystemen in het beheergebied van HDSR. Het onderzoek doen we met verschillende monitoringstechnieken, zoals cameramonitoring en fuikmonitoring. Daarnaast brengen we advies uit voor optimalisatie van de vismigratiesystemen.

Met deze onderzoeken leveren we een mooie bijdrage aan vismigratie in Nederland.