x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Elk jaar trekken grote aantallen vissen stroomopwaarts uit de Gelderse IJssel de Oude IJssel op. Op zoek naar goede gronden om zich voort te planten (paaien). In het project “Swimway Oude IJssel” wordt onderzocht hoe deze vissen zich verplaatsen, welke belemmeringen ze tegenkomen, hoe ze de vispassages gebruiken en waar zich de paaigronden bevinden.

Momenteel vangen wij samen met Sportvisserij Nederland rivierprikken in de Oude IJssel. De rivierprikken worden gemerkt met een kleine akoestische zender en vervolgens weer uitgezet. Naast rivierprik worden later ook winde, roofblei, meerval en (schier)aal gemerkt. Met ontvangers zijn de vissen door het watersysteem te volgen zodat knelpunten en verbeterpunten in beeld komen.

Dit onderzoek is een onderdeel van het project “De Rijn Verbindt” waarin Sportvisserij Nederland, Waterschap Rijn en IJssel, Federatie Midden Nederland en Landfischereiverband Westfalen und Lippen en samenwerken. In opdracht van Sportvisserij Nederland levert ATKB nu een bijdrage aan de fuikmonitoring van vispassage Doesburg. Een mooie internationale samenwerking. Internationale samenwerking is van groot belang bij vismigratie.