x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Deze productgroep verzorgt inventarisatie en monitoring van flora (inclusief mossoorten) en allerlei soortgroepen fauna (vogels, insecten en zoogdieren, inclusief vleermuizen). Dit doen we vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), maar ook voor bepaling van de algehele natuurkwaliteit en de effectiviteit van beheer- en inrichtingsmaatregelen. De kartering van (potentiële) habitattypen in Natura 2000-gebieden valt ook onder deze productgroep. Bij de onderzoeken houden we ons aan de geldende onderzoeksprotocollen, maar leveren daarin ook maatwerk als de opdracht daarom vraagt.

ATKB werkt voor vleermuis- en gierzwaluwinventarisaties samen met de ATKBatters. ATKBatters werken onder leiding van een deskundig ecoloog van ATKB en volgens de kwaliteitseisen van ATKB.