x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Hebben licht en geluid van een muziekfestival invloed op vleermuizen en broedvogels in de directe omgeving? ATKB onderzoekt dit bij Podium Nienoord in Leek voor de gemeente Westerkwartier.

In 2016 krijgt de voormalig gemeente Leek een handhavingsverzoek voor het houden van een festival vanwege verstoring van het broedseizoen en de aanwezige vleermuizen. Omdat verstoring door een festival niet uit te sluiten is en onbekend is of en wanneer dit optreedt, wordt onderzoek gedaan. Speciaal voor de uitvoering van dit onderzoek is er door de Provincie Groningen (in het kader van de Wet natuurbescherming) opnieuw toestemming verleend voor een muziekfestival onder voorwaarde dat meerdere jaren de effecten op vleermuizen en broedvogels worden gemeten.

Collega Evert-Jan Slot, ecoloog: “We hebben de activiteiten van het festival nodig om onze metingen te kunnen doen. We meten voor en tijdens het evenement, maar ook erna blijven de batcorders nog een aantal weken hangen. Zo is meetbaar wat het effect van het festival is op vleermuizen. Volgend jaar gaan we ook onderzoek doen naar de broedvogels die in de omgeving van het podium nestelen.”

In 2017 is ATKB met het onderzoek gestart en afgelopen weken hebben we het onderzoek weer op kunnen pakken. In 2018 is het festival verplaatst vanwege op het terrein broedende ooievaars, in 2019 is het festival nog een keer op de alternatieve locatie gehouden. In 2020 en 2021 is het festival niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar kunnen we voor het eerst sinds 2017 het onderzoek herhalen.

Collega Jasper Koster, ecoloog, vertelt: “Een batcorder neemt het ultrasone geluid op dat vleermuizen maken en voor de mens niet te horen is. In totaal hangen wij drie batcorders op. Twee op het festivalterrein en één buiten het terrein, als referentie. Met de batcorders meten we de activiteit in een periode voor het festival, tijdens het festival en na het festival. Elke dag worden de gegevens uitgelezen. We kijken of we een verschil in activiteit zien tijdens het festival en ten opzichte van een normale avond zonder verstoring in de vorm van licht, geluid of trilling. Ook hebben we op die manier inmiddels al elf soorten vleermuizen geteld”.

De resultaten van de onderzoeken delen we met de gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen. Zij bepalen, mede op basis van deze onderzoeken, of en welke maatregelen nodig zijn voor evenementen op het podium.