x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Op het industrieterrein Lage Weide in Utrecht is de afgelopen jaren distributiecentrum ‘Hydra’ ontwikkeld. Bij de ontwikkeling was natuur een van de speerpunten. En werkt dat? In 2023 kwam daar een eerste antwoord op.

Natuur al van belang bij ontwerp en ontwikkeling
Het distributiecentrum is ontwikkeld door Stellar Development BV en Heembouw. Zij zetten zich samen in voor premium logistieke bestemmingen op basis van vier pijlers: architectuur, natuur, technologie en functionaliteit. Voorafgaand aan de bouw van het distributiecentrum nam Heembouw al contact met ons op om mee te denken bij het ontwerp en de ontwikkeling van het pand. Wij gaven advies over afstromend regenwater en over ecologische maatregelen in het kader van BREEAM. Een in het oog springende maatregel is het ommantelen van de sprinklertank met een natuurwand. Daarnaast werden marterkasten geplaatst en werden vegetaties aangelegd die voedsel en schuilgelegenheid bieden aan allerlei dieren. Mede dankzij deze maatregelen heeft het gebouw de BREEAM-kwalificatie Very Good ontvangen.

Monitoring en bijsturing van onschatbare waarde
Werken al die maatregelen dan ook echt? Om het antwoord op deze vraag te krijgen, is in 2023 gestart met de ecologische monitoring van het terrein. Een prachtig project.

En de resultaten van het eerste jaar zijn hoopvol:
Het terrein is een toevluchtsoord gebleken voor het klein koolwitje, de atalanta, de heidelibel, het lantaarntje, de citroenvlinder en de akkerhommel. Er zijn broedende houtduiven, winterkoninkjes, merels en kleine mantelmeeuwen verwelkomd. Ondanks dat de nestkasten nog niet in gebruik zijn genomen, zagen we dat het terrein al werd gebruikt als zangpost, wat duidt op een aanwezig territorium.
Af en toe werden gewone dwergvleermuizen gespot, maar de vleermuiskasten wachten nog op hun eerste bewoners. Hazen en zelfs een bunzing zijn vastgelegd op de wildcamera's, wat erop wijst dat deze dieren dit natuurinclusief ingerichte bedrijventerrein al snel hebben weten te vinden.


Het terrein is nog jong. We verwachten dat de aantrekkelijkheid van het terrein voor allerlei planten en dieren de komende jaren zal toenemen. Het totale pakket aan genomen maatregelen, zoals het aanplanten van diverse flora en het inrichten van faunavoorzieningen, biedt een solide basis voor groei voor de natuur; niet alleen op het terrein zelf, maar ook in de omgeving. Al met al prachtige resultaten voor een eerste jaar na oplevering.

Monitoring en beheeradviezen
Uit de monitoringsronden volgen een aantal verbeterpunten en beheeradviezen waar de eigenaar mee aan de slag kan voor een grotere biodiversiteit. Wij kijken uit naar de volgende monitoringsronde om te zien wat de verdere ontwikkeling is op het gebied van biodiversiteit.