x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De Binnenschelde is een recreatieplas die grenst aan woongebied de Bergse Plaat in Bergen op Zoom. Door de aanwezige steigers en strandjes een mooie plek om te recreëren. Voorheen maakte de Binnenschelde onderdeel uit van de zoute Oosterschelde. Sinds de afsluiting in 1987, is het water zwak brak (bijna zoet) geworden en de waterkwaliteit achteruit gegaan. Dit belemmert de gemeente Bergen op Zoom en ondernemers om plannen te ontwikkelen voor recreatieve activiteiten op en langs de Binnenschelde.

ATKB ondersteunde Windsurfschool Rulez in de voorbereiding om er een waterpark te realiseren. Een belangrijke eis van waterschap Brabantse Delta stond tijdens het onderzoek centraal: het initiatief mag geen negatief effect hebben op de waterkwaliteit.

Multidisciplinaire aanpak
Om de realisatie van het plan mogelijk te maken kwamen diverse ATKB disciplines aan bod. Zo bracht onze onderwaterradar de waterbodem van de Binnenschelde vlakdekkend in beeld en tonen we aan welke baggerspecie er van het toekomstige waterpark vrij komt en identificeerde we geschikte hergebruikslocaties.

Onze aquatisch ecologen voerden een inventarisatie (kartering) van de onderwatervegetatie uit zodat we het effect op de waterplanten beoordeelden. En uiteraard voerden we milieukundig waterbodemonderzoek uit dat zorgde voor inzicht in de opbouw en milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en de mogelijkheid voor hergebruik binnen de Binnenschelde.

Invloed op de waterkwaliteit
Voor het toekomstige waterpark brachten we in kaart welke invloed het voorgenomen baggerwerk en hergebruik van baggerspecie heeft op de nutriëntenhuishouding en daarmee op de waterkwaliteit. Om deze vraag goed te beantwoorden trokken we samen op met B-Ware. De monsters uit het waterbodemonderzoek zijn door B-Ware onderzocht. Op basis van de resultaten werden mogelijke negatieve effecten benoemd en werd een uitspraak gedaan over de mogelijke nalevering van nutriënten vanuit de waterbodem.

In het gehele proces zijn de voorbereidingen een stap verder gebracht en mikt Rulez op opening van ‘Waterpark & Surfschool Splash’ in het vroege voorjaar van 2023.