x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Op oude stortplaatsen in Nederland worden steeds vaker zonneparken aangelegd. Stortplaatsen in Nederland zijn van oudsher afgedekt met isolerende voorzieningen om te voorkomen dat eventuele verontreinigingen zich verspreiden. Vaak is dat aan de bovenzijde bijvoorbeeld een laag grond (de leeflaag). Niet altijd is de dikte van de leeflaag goed in kaart gebracht. Met onze 3D-grondradar brengen wij de dikte van de leeflaag en ondergrondse infrastructuur effectief en zonder graven in beeld.

Ampyr Solar Europe legt een zonnepark aan op de stortplaats in Schinnen. Daarvoor brachten onze doorgronders met behulp van onze 3D-grondradar de dikte van de leeflaag en de ondergrondse infrastructuur in kaart.
Bij de aanleg van het zonnepark is het belangrijk dat isolerende voorzieningen van de stortplaats in tact blijven. Daarom is inzicht in de dikte van de leeflaag belangrijk. Voor aanleg en aansluiten van bekabeling en het voorkomen van schade aan ondergrondse infrastructuur (zoals drainage, kabels en leidingen) brachten we tegelijkertijd ook de ondergrondse infrastructuur in beeld. Een uitdaging bij het in kaart brengen de stortplaatsen is het talud waarop gewerkt moet worden. Met onze Ziesel (electrisch rupsvoertuig) is het scannen van een steil talud een stuk eenvoudiger.

Met de resultaten van het geofysisch onderzoek gaat Ampyr Solar Europe de plannen verder concreet maken en kunnen ze een betere inschatting maken van de te verwachten werkzaamheden en kosten.

Ziesel aan het werk langs een kade