x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Jaarlijks adviseert ATKB voor tientallen BREEAM nieuwbouwprojecten op het gebied van ecologie (LE) en water (POL) credits. Zo ook bij meerdere distributiecentra van Prologis. Bij deze distributiecentra adviseert ATKB over groenzones en faunavoorzieningen (zoals nestkasten, insectenhotels en beplanting) rondom de nieuwbouw, zodat dieren en planten uit de omgeving profiteren van de nieuwbouw. ATKB brengt voor Prologis in beeld hoe en welke dieren en planten gebruik maken van de groenzones en voorzieningen.

Een BREEAM-certificaat is een keurmerk voor duurzaam bouwen. Voor ecologie bestaat dit uit meerdere credits. De credits bestaan o.a. uit een beheerplan voor groenzones na oplevering (LE6) en de bescherming van de aanwezige planten en dieren vooraf en tijdens de bouw (LE3). Voor de credit LE4 staat natuur inclusief bouwen centraal en adviseert ATKB op de omgeving afgestemde maatregelen die de biodiversiteit van de locatie verhogen. Bij locaties dichtbij open velden, goed jachtgebied voor torenvalken, adviseren we bijvoorbeeld een torenvalkkast.

In Venlo maken de torenvalken graag gebruik van een kast, te zien aan de zes jongen. De ouders zijn zelfs gespot met een vers gevangen muis. Naast torenvalken zijn ook andere vogels, zoals mezen, witte kwikstaart en zwarte roodstaart, op diverse locaties broedend gezien. Ook maken verschillende soorten bijen dankbaar gebruik van de insectenhotels om in te nestelen. Deze bijen vliegen samen met vele vlinders, wantsen en vliegen rond in het grasland om te foerageren op de vele bloemen.

Interessant is om te zien hoe bij bepaalde locaties de waargenomen soorten passen bij de omgeving én de genomen maatregelen. In Nieuwegein bijvoorbeeld, waar een natuurvriendelijke oever is aangelegd, komen nu insecten van oevers voor, zoals de rietkruisspin en de zwarte langsprietslakvlieg, een vlieg die als larve jaagt op waterslakken. Door maatregelen af te stemmen op de al aanwezige natuur rondom de locatie, in dit geval water, komen deze oeversoorten nu voor op dit terrein. Het meenemen van natuur in nieuwbouwprojecten (via een BREEAM-certificering) zorgt ervoor dat meer plant- en diersoorten de distributiecentra van Prologis gebruiken.

ATKB helpt uw ambities bij alle credits van landgebruik en ecologie en afstromend regenwater (POL6/03) te verwezenlijken en een mooi resultaat voor de planten en dieren te behalen. Ook bij het verbeteren en/of inventariseren van de biodiversiteit op een terrein of rondom een gebouw is ATKB u graag van dienst.