x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Onze algemeen directeur Dick Houtman (64) vertrekt eind mei 2024 en zal per dezelfde datum worden opgevolgd door Kees-Jan Dosker. Dick heeft dan ruim vijf jaar leidinggegeven en heeft, samen met collega Noël Boom (51), richting gegeven aan een vernieuwd, gegroeid en geprofessionaliseerd ATKB. Nu, aan het eind van deze periode, is het zaak dat een nieuwe algemeen directeur met weer nieuwe energie en passie vormgeeft aan de volgende fase in het bestaan van dit prachtige bedrijf.

Kees-Jan Dosker (58) is als geen ander in staat die volgende periode van ATKB vorm te geven. Hij heeft tal van directie- en bestuursfuncties vervuld bij diverse publiek-private organisaties, zoals Schiphol, Staatsbosbeheer en het Nationaal Restauratiefonds. Ook is Kees-Jan reeds jaren voorzitter van het bestuur van het Goois Natuurreservaat en sinds een jaar voorzitter van Erfgoed Zeeland en kwartiermaker van het Fonds Religieus Erfgoed i.o.
Wij danken Dick Houtman voor zijn inzet en het is fijn dat we in Kees-Jan een algemeen directeur en bestuurder met een groot groen hart kunnen verwelkomen en wensen hem vanzelfsprekend succes bij het uitoefenen van zijn nieuwe rol. Het is de bedoeling dat Kees-Jan Dosker in de aandeelhoudersvergadering van 28 mei officieel wordt benoemd.

Namens de Raad van Commissarissen,

Ir. S. Thijsen BNT
Voorzitter