x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het afgelopen jaar hebben wij een CO2 -reductie van 31% bereikt en daarmee zijn we al voorbij ons doel voor 2025! Deze reductie hebben wij vooral te danken aan de inzet van duurzamer vervoer, zoals elektrische bedrijfswagens en de toename van het gebruik van HVO-diesel.

De opgestelde footprint gaat over al onze vestigingen inclusief het wagenpark. Brandstof is, ondanks de reductie, nog steeds de grootste bijdrager aan onze CO2-footprint. Interessant om te zien is dat het aantal FTE harder groeide dan het aantal beschikbare vierkante meters kantoor; ons ruimtegebruik wordt dus duurzamer.

Klik hier voor groter formaat

Over de CO2-prestatieladder
Aan de hand van de CO2-prestatieladder meet een organisatie haar CO2-uitstoot. Ook wordt de CO2-prestatieladder ingezet als instrument dat helpt bij het reduceren van CO2. ATKB is gecertificeerd op niveau 3 van de prestatieladder, wat betekent dat we werken aan het terugbrengen van de uitstoot van de eigen organisatie en de manier waarop wij werken binnen onze projecten.

Ambitie ATKB
Het zit in ons DNA om zuinig om te gaan met natuur en leefomgeving. Het verlagen van de CO2-uitstoot blijft een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het doel is een reductie van 46% CO2 in 2030 (ten opzichte van 2019). Onze speerpunten liggen vooral op het verder vergroenen van onze panden en ons wagenpark, daar is nog steeds de meeste winst te behalen. Eind 2024 doen we onderzoek naar welke acties we moeten uitvoeren om een stap omhoog te kunnen zetten op de CO2-prestatieladder (GAP-analyse).