x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Samen met Waterschap Rijn en IJssel en hengelsportvereniging Doesburg onderzoekt ATKB sinds enkele weken de effectiviteit van de vispassage in Doesburg. In het voorjaar trekken veel vissen stroomopwaarts om te paaien. Dat is een goed moment om te kijken hoeveel en welke soorten vis van de passage gebruik maken.

De vispassage is sinds afgelopen najaar in gebruik en verbindt de Gelderse IJssel met de Oude IJssel. Vanwege de grote hoogteverschillen van deze rivieren, oplopend tot wel vijf meter, is de vispassage in Doesburg één van de grootste van Nederland.

Vissen die de passage vanuit de IJssel inzwemmen belanden aan het einde in een tijdelijke fuik. Deze fuik wordt meerdere keren per week geleegd. Wij tellen en meten de vissen, samen met de vrijwilligers van de hengelsportvereniging. Daarna worden de vissen vrijgelaten in de Oude IJssel om hun weg te vervolgen.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Een grote diversiteit aan vissoorten weet via de passage de Oude IJssel te bereiken. Zelfs rivierprikken, die al 100 jaar niet meer voorkwamen in de Oude IJssel, zijn al gevangen. Deze trekvis zwemt vanuit de Noordzee richting rivieren en beken om zich voort te planten.

TV Gelderland heeft een reportage gemaakt van dit vismonitoringswerk.