x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor het reduceren van de impact van uitheemse rivierkreeften. Deze dieren vormen een toenemende bedreiging voor onder andere de biodiversiteit. ATKB voert op dit gebied verschillende onderzoeken uit waarbij continu gezocht wordt naar het optimaliseren van vangstmethodieken en het ontwikkelen van innovaties.

Een van deze innovaties is de zogenaamde kreeftengoot. De kreeftengoot heeft als doel om de verspreiding van kreeften te bemoeilijken en zo de opmars van de exoten te vertragen. Een bijkomend voordeel van deze techniek is dat de kreeften worden weggevangen en tevens als early warning systeem kan worden gebruikt in delen waar de kreeften nog niet zijn waargenomen.

Impressie van de kreeftengoot in een watergang

Het idee…
Het idee van de kreeftengoot is oorspronkelijk afkomstig van een Nederlandse beroepsvisser die het systeem heeft ontwikkeld voor het vangen van wolhandkrabben. In 2012 onderzocht ATKB of deze krabbengoot ook geschikt was om rivierkreeften te weren en te vangen. De lab- en praktijkproeven leverden destijds niet het gewenste resultaat. Met nieuwe inzichten in het gedrag van kreeften is de goot onlangs succesvol aangepast i.s.m. stagiaire Emmy Suijkerbuijk. Inmiddels is in het lab aangetoond dat de werking voor de geknobbelde- (F. virilis) en de rode Amerikaanse rivierkreeften (P. clarkii) respectievelijk 94% en 98% bedraagt.

Opstelling labexperiment in de loods van ATKB

Hoe werkt de kreeftengoot?
In een watergang of bij een vernauwing wordt de kreeftengoot over de breedte van de doorgang geplaatst. Op locaties met een grote waterbreedte kan ook worden gekozen om de goot minder groot te dimensioneren en de kreeften naar de goot te geleiden. De goot bestaat aan weerszijden uit een oplopende plaat met daartussen een opening. De kreeften lopen over de goot en vallen in de opvangkamer waar ze niet uit kunnen ontsnappen. Ze worden vanuit de goot naar een opvangbak geleid die gemakkelijk geleegd kan worden.

De volgende stap is dat we de effectiviteit van de goot in de praktijk gaan testen onder verschillende omstandigheden.

Heeft u vragen over de (inzet van de) kreeftengoot? Neem dan contact op met Johan van Giels via 088-1153200.