x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Voor de Europese Unie onderzoeken verschillende partijen of het mogelijk is om groene energie op te slaan in een reservoir in de Noordzee. Samen met de universiteiten van Toscane, Delft en Michigan leverde ook ATKB een bijdrage aan dit ALPHEUS-project.

ALPHEUS-Project
Voor het ALPHEUS-project worden dijken aangelegd in zee om een reservoir te vormen. In de dijken worden waterkrachtturbines geplaatst. In tijden van overschot van groene (zonne- en wind-) energie, wordt het overschot aan energie ingezet om het reservoir te vullen tot boven zeeniveau. In tijden van een tekort aan energie wordt deze energie, door middel van waterkrachtturbines, weer vrijgemaakt. Meer over dit project lees je op de
projectwebsite.


Samen met de universiteiten van Delft, Michigan en Toscane onderzoeken wij of vissen stress ervaren wanneer zij zwemmen voor grofvuilroosters van waterkrachtturbines. Grofvuilroosters voorkomen dat grote onderdelen zoals boomstammen, maar ook vissen, in de waterkrachtturbines terecht komen. Deze roosters hebben een steeds kleiner raster en de stroomsnelheid is maximaal 30 cm per seconde, zodat de vissen weg kunnen zwemmen.

Universiteiten van Toscane, Michigan, Delft en ATKB?
De universiteit van Toscane benaderde ATKB vanwege de bijdrage van collega Tim Vriese aan de NEN8775: Een methode voor de bepaling van de visveiligheid van pompen, vijzels en waterturbines die worden gebruikt in gemalen en waterkrachtcentrales. Deze NEN norm is in het Engels vertaald. In een ander internationaal project voor het opwekken van duurzame energie voerden we turbinetesten uit die de basis hebben gelegd voor de NEN8775.

Doorgronders zorgen voor een goede praktische uitvoering van wetenschappelijk onderzoek
De praktische uitvoering van de proef lag volledig in handen van onze doorgronders. We hebben stroomgoten gebouwd. Gezorgd voor regenboogforellen en alen voor het uitvoeren van de proef. Er is gekozen voor regenboogforellen en alen omdat deze vissoorten over een lange afstand migreren en veel waterkrachtcentrales tegenkomen onderweg en omdat er voor deze vissoorten regels zijn vastgelegd in wetgeving. In de stroomgoten op het terrein van de TU Delft zijn de vissen een half uur aan lage en hoge stroomsnelheden blootgesteld. Daarbij gekeken is in hoeverre ze dit vol konden houden.

Meer weten?
Over bovenstaand onderzoek is in het Wetenschappelijk tijdschrift Fishes een publicatie verschenen.