x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Integraal veiligheidsbeleid

Veiligheid is een relatief begrip en onderscheid zich in diverse varianten. Onze rode lijn is dat alle medewerkers zich veilig moeten voelen, moeten zijn en kunnen werken en daarnaast gebruik kunnen maken van middelen die toereikend genoeg zijn om het gewenste veiligheidsniveau en gedrag te blijven garanderen.

Medewerkers moeten er tevens op kunnen vertrouwen dat hun gegevens en die van derden op een vertrouwelijk en rechtmatige manier verwerkt, verstrekt en bewaard worden.

Algemeen

ATKB maakt geen onderscheid tussen medewerkers en andere mensen die voor en met ons werken. Of je nu vast in dienst bent of in een andere contractvorm met ons verbonden bent zoals ZZP, aannemer of leerling; je bent altijd één van ons, dus doe je overal aan mee. Veilig zijn en voelen geldt voor iedereen binnen ATKB.

ATKB heeft in het kader van overzicht scheppen en behouden een integraal veiligheidsbeleid, waarbij onderstaand schema duidelijk aangeeft waar we binnen ATKB over praten, als we het over veiligheid hebben met elkaar.

Stairway to Safety wordt "a Whole lot of Safety"

Om ons groeiproces op de ladder met betrekking tot veiligheid een gezicht te geven en om de wens tot intrinsiek veiligheidsbewustzijn gestalte te geven, is er een mindmap opgesteld welke symboliseert hoe ATKB dit gedachtengoed implementeert , uitdraagt en borgt met al onze stakeholders. De eerste treden op de ladder van de SCL hebben we met succes afgrond met de campagne “Stairway to Safety “. Maar we klimmen verder en om die reden starten we in 2022 met de campagne “a Whole lot of Safety” om dit gedachtengoed nog meer kracht bij te zetten. Mocht u enig verband zien tussen de titels van beide campagnes. Die is er inderdaad; veiligheid klink ons namelijk als muziek in de oren.

Heeft u tips, ideeën, vragen of wilt u als opdrachtgever met ons samen de veiligheidsladder op, neem dan contact met ons op!

Mindmap

Assets

ATKB staat voor een veilige kantooromgeving en een goed ingerichte werkplek. Met zowel de inrichting als de verstrekte middelen wordt rekening gehouden met fysieke belasting en de invloed van fysische factoren. Vanzelfsprekend wordt voldaan aan wetgeving en is de mening en wens van onze medewerker(s) meegenomen.

ATKB investeert alleen in A- merken (een goede reputatie, toonaangevend qua prijs en kwaliteit) en welke minimaal voorzien zijn van een CE – markering. VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM hebben de voorkeur.

Medewerkers

Je veilig voelen en veilig zijn, zijn onlosmakelijk verbonden met ons gevoel voor veiligheid. Ondanks dat ATKB beschikt over diverse certificaten zoals onder andere de ISO 9001:2015, de CO2 Prestatieladder , VCA ** en de SCL (light) trede 3, begrijpen wij heel goed dat een papiertje hebben geen garantie voor veiligheid is. Om die reden hanteren wij dan juist ook de gedachte achter de SCL , als basis voor ons veiligheidsgevoel en gedrag. Veiligheid moet van jou en van mij zijn, dus we zijn intrinsiek gemotiveerd om alleen veilig te werken.

ATKB beschikt te allen tijde over een actuele RI&E, voert samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers multidisciplinaire VGM inspecties uit, heeft een actieve Ondernemingsraad en Preventiemedewerker. Bovendien hanteren we voortdurend ons logisch verstand wat uiteraard tot uitdrukking komt in het doen van een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) bij elk project dat wordt gestart.

En verder hanteren we simpelweg een open mentaliteit, zeg het gewoon!

Natuurlijk vergeten we ook zeker niet om een complimentje te geven als het super goed gaat. En omdat we open en transparant willen zijn, laten we opdrachtgevers graag mee reizen op onze veiligheidsladder, onze Stairway to Safety. Via onze webtool kunt u als opdrachtgever ook meekijken, meelezen en nodigen wij u uit om ons ook wat te leren. Want veiligheid doen we altijd samen!

ICT (beveiliging)

In een wereld waarin menig werknemer met diverse softwarepakketten, apps en middelen verbonden is met elkaar, moet iedereen er van uit kunnen gaan dat dat veilig gebeurt en dat alle gegevens beschermd worden tegen een dreiging van binnen en van buiten.

Om onze processen, middelen en eigendommen optimaal te beschermen, hanteren we de richtlijnen uit ISO 27001 en laten dit jaarlijks toetsen.

Last but not least

Om dit alles vorm te geven draagt de directie zorg voor de communicatie van deze normen en waarden naar alle medewerkers en stakeholders en zal alle benodigde middelen, financiën, infrastructuur en opleiding beschikbaar stellen en streven naar een continue verbetering. Van alle medewerkers, inleners, ZZP en onderaannemers die werken bij en voor ATKB wordt verwacht dat ze aansluiten bij onze normen en waarden, dit uitdragen, naleven en zich ernaar gedragen.