x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Afgelopen zomer zijn voor de allereerste keer drie bultrugzalmen gesignaleerd in Nederland. De bultrugzalm (Oncorhynchus gorbuscha) is een Pacifische zalmsoort die oorspronkelijk alleen in de wateren tussen Noord-Amerika en Rusland voorkomt.

Aan de buitenzijde van de Haringvlietsluizen bij Stellendam zijn op 2 en 24 juli 2021, drie bultrugzalmen gevangen. Een van deze vissen zwom in de zalmsteken (een soort fuik) die ATKB gebruikt, om voor Rijkswaterstaat salmoniden te vangen en deze te voorzien van een NEDAP zender.
Rijkswaterstaat wil inzicht krijgen in het effect van het “Kierbesluit” op trekvissen, waarbij water van zee door de Haringvlietsluizen wordt binnengelaten om de intrek van trekvissen te bevorderen. Inmiddels zijn verschillende projecten gestart waarbij trekvissen gezenderd worden. Bij één van deze projecten wordt een promovendus voor vier jaar aangesteld die het intrekgedrag van grotere trekvissen zoals salmoniden, noordzeehouting en zeeprik volgt met zenderonderzoek.

Welke factoren, zoals bijvoorbeeld zoet-zout gradiënten, stromingen en de manier van “Kieren”, bepalen dit succes? Daarnaast worden fuikenvissers gevraagd om gedurende deze periode de bijvangst van trekvissen te registreren. Van iedere trekvis wordt een foto gemaakt zodat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een gedetailleerd beeld krijgt van de soorten en de hoeveelheid bij gevangen trekvissen. Bovenstaande onderzoeken worden uitgevoerd door Wageningen Marine Research en Wageningen Universiteit (AFI), in samenwerking met o.a. ATKB.

Als de opmars van de bultrugzalm zich voortzet en in 2023 weer in de netten van het onderzoeksprogramma zwemt, worden deze vissen gezenderd om te zien of, en hoe ver, deze soort de rivieren optrekt.

Wil je meer weten over de bultrugzalm, de verspreiding van de bultrugzalm en of deze exoot een bedreiging is voor de inheemse zalmen? Lees dan het uitgebreide artikel ATKB | Bultrugzalm voor het eerst waargenomen in Nederland (at-kb.nl)