x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Rode Amerikaanse rivierkreeften zijn invasieve exoten. Deze snel uitbreidende soort is van grote invloed op ons Nederlandse ecosysteem. Daarom gaan waterschappen en hoogheemraadschappen de strijd met ze aan. Onze doorgronders helpen ze ook dit jaar daarbij.

Waarom zijn deze rivierkreeften een probleem?
Door uitheemse Amerikaanse rivierkreeften verdwijnen water- en oeverplanten en het water vertroebelt. Ook graven de kreeften in oevers met verzakkingen en extra baggeraanwas tot gevolg. Dit heeft een negatief effect op de waterkwaliteit waardoor doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura-2000 lastig of niet te halen zijn.

Het verwijderen van grote hoeveelheden is erg arbeidsintensief. Voor waterbeheerders is het dus belangrijk om de exotische rivierkreeften snel op te sporen en de verspreiding te beperken.

Ontwikkeling onderzoeksprotocol Amerikaanse rivierkreeften
In de afgelopen jaren hebben we voor verschillende opdrachtgevers pilots uitgevoerd om meer te weten te komen over de verspreiding en de mogelijkheden van het terugdringen van de Amerikaanse rivierkreeft. In 2020 heeft collega Yannick Janssen een bemonsteringsprotocol ontwikkeld dat inmiddels geldt als de landelijke standaard voor rivierkreeftinventarisaties.

Kreeftenonderzoeken en onderzoeksbegeleiding
In de maanden mei en juni wordt de gehele provincie Friesland onderzocht op aanwezigheid van rivierkreeften. Uniek is dat de inventarisatie wordt uitgevoerd door 22 muskusrattenbestrijders. ATKB begeleid dit onderzoek bij het Wetterskip Fryslân en verzorgt onder andere de opleiding van de muskusrattebestrijders, digitale gegevensinvoer en gegevensverwerking.

Ook in de beheergebieden van Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Rijnland worden dit jaar weer kreefteninventarisaties uitgevoerd door onze doorgronders.

Meer weten?
Wil je meer weten over het onderzoeksprotocol, kreeftenonderzoek of heb je ondersteuning en opleiding nodig voor het uitvoeren van kreeftenonderzoek? Neem via 088-1153200 of info@at-kb.nl contact op met Yannick Janssen, hij staat je graag te woord.