x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het neerslagtekort van 2018 heeft op veel plaatsen in ons land geleid tot aanzienlijke schade aan belangrijke natuurwaarden. De eerste helft van 2019 was opnieuw uitzonderlijk droog. Op basis van de uitkomsten van de meeste klimaatmodellen is het waarschijnlijk dat aanhoudende perioden van droogte in combinatie met hogere temperaturen zich in de toekomst vaker en heftiger zullen voordoen.

Om de gevolgen van droogte op de Nederlandse visgemeenschappen in kaart te brengen en te komen tot maatregelen die de schade kunnen beperken, heeft Rijkswaterstaat ATKB middels een tweetal opdrachten om hulp gevraagd.

De eerste opdracht betreft een Checklist Droogte en Vis. In deze checklist worden waterbeheerders en de (sport)visserij opgeroepen om een actieplan op te stellen. Ook worden de verschillende onderwerpen benoemd die in het plan dienen te worden vastgelegd. Belangrijk daarbij is dat calamiteiten met vis ten gevolge van droogte tijdig worden gesignaleerd. En dat de verantwoordelijke waterbeheerder in samenwerking met andere belanghebbenden is voorbereid op dergelijke incidenten, zodat er snel gehandeld kan worden. Hiertoe is het nodig dat taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en dat er beschikking is over het juiste personeel en materiaal. De Checklist Droogte en Vis is te downloaden via deze link 'Helpdesk water' en staat rechts onder Documenten.

De tweede opdracht waaraan momenteel door ATKB wordt gewerkt is een landsdekkende inventarisatie van de droogteproblematiek in relatie tot vis. Hiertoe worden waterbeheerders en (sport)vissers uit het hele land gevraagd naar hun ervaringen van de afgelopen twee zomers. Daarbij komt tevens de potentie aan bod van zogenaamde refugia: schuilplaatsen waar vissen zich ten tijde van droogte kunnen terugtrekken. En waarvanuit zij na het herstellen van de waterstand de drooggevallen habitats opnieuw kunnen bevolken. Samen met andere adaptatiemaatregelen dragen zij mogelijk bij aan robuustere systemen, waardoor schade voor de Nederlandse visgemeenschap ten gevolge van een veranderend klimaat hopelijk beperkt blijft.