x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De rode Amerikaanse rivierkreeft brengt door zijn eet- en graafgedrag grote schade aan oevers van sloten en tast de waterkwaliteit aan. De kreeften vreten de sloten kaal, waardoor ander leven er onmogelijk wordt. Soms veroorzaken de kreeften ook schade aan opritten, dijken en kades. Die kunnen daardoor verzakken.
Afgelopen weken heeft ATKB opnieuw onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de rode Amerikaanse rivierkreeft in de Proosdijvijver in Ede. Ditmaal om vast te stellen wat het resultaat is van het wegvangen van de kreeften in het voorjaar. Onze doorgronders konden zelf niet wachten om aan de slag te gaan met het vangen en het toepassen van de rekenmethodes. Heeft het wegvangen gebracht wat wij ervan verwachtten?

Yannick Janssen, kreeftendeskundige ATKB: “Aan het begin van de zomer haalden wij dagelijks tot 150 kilo rivierkreeften uit het water. Op 1 september is gestart met de tweede fase: een merk-terugvangst onderzoek. Hierbij zijn er, in de eerste ronde, bijna 350 kreeften gevangen. Deze kreeften zijn voorzien van een merkje en vervolgens verspreid over de vijver weer teruggezet. Daarna zijn we weer gaan vissen. Aan de verhouding gemerkte en ongemerkte kreeften in deze tweede vangstronde in september konden we bepalen hoeveel kreeften er nog in de vijver zitten. Tijdens deze tweede vangstronde zijn nog bijna 900 (35 kilo) kreeften uit het water gehaald. De inschatting is dat er nog ongeveer 1500 kreeften in de vijver zitten. Dat betekent dat we bijna 90% van de populatie weg hebben gevangen.

Hoe zorgen we voor een gezond ecosysteem?
Het doel van de pilot is niet om alle rivierkreeften weg te vangen. Het doel en de hoop is vooral om ervoor te zorgen dat de kreeftenpopulatie in de Proosdijvijver ver genoeg uitdunt, zodat de kreeften zich niet verder verspreiden in de omliggende wateren. ATKB blijft de populatie in de Proosdijvijver en omgeving monitoren. Bij andere pilots waar ATKB bij betrokken is, probeert het adviesbureau voor natuur en leefomgeving door het wegvangen van kreeften uiteindelijk een situatie te creëren waarbij er een evenwichtig ecosysteem ontstaat. Denk aan het verbeteren van de mogelijkheid voor waterplanten om weer te kunnen groeien, er waterroofkevers komen, die kleine kreeftjes eten en ervoor zorgen dat het systeem uiteindelijk zelf omslaat en met genoeg natuurlijke vijanden de kreeften voldoende onderdrukt. “Op die manier houden we het ecosysteem gezond"; aldus Janssen.

Wilt u meer weten over monitoring van rivierkreeften of eventuele opties voor beheersing? Neem dan contact op met een van onze doorgronders via 088-1153200 of info@at-kb.nl