x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De aanwezigheid van rode Amerikaanse rivierkreeften is in grote delen van Nederland een probleem. Deze snel uitbreidende soort is van grote invloed op ons ecosysteem. Een vrouwtjes kreeft legt honderden eitjes. Met het ontbreken van een natuurlijke vijand, groeien veel eitjes uit tot volwassen kreeften. Wanneer er te veel kreeften zijn, verdwijnen water- en oevervegetatie en vertroebelt het water. De kreeften graven ook graag, met verzakkingen en baggervorming tot gevolg.

De kreeften leveren ook hinder op bij het baggeren. Het is wettelijk niet toegestaan om exoten te verspreiden. Bagger met daarin (mogelijk) levende kreeften mag niet vervoerd worden, tenzij er garanties zijn dat de kreeften bij transport of vanuit het baggerdepot niet kunnen ontsnappen. Deze garantie is in de praktijk niet te geven. Om deze reden is het belangrijk om beginnende populaties van exotische rivierkreeften zo vroeg mogelijk op te sporen en de verdere verspreiding van de soort te beperken.


ATKB onderzoekt acceptabel niveau kreeftenpopulatie
Vanaf 13 juli zet ATKB kreeftenkorven en fuiken in het water van de Krimpenerwaard. Het doel hiervan is om te onderzoeken op welke manier de kreeftenpopulatie op een acceptabel niveau kan blijven. Als er eenmaal een populatie rivierkreeften in een watersysteem is gevestigd, is het niet eenvoudig die weer te verwijderen of te reduceren tot een acceptabel niveau. Ook kan de aanwezigheid van exotische rivierkreeften hinder opleveren bij de voorgenomen baggerwerkzaamheden. Om deze reden is het belangrijk om beginnende populaties van exotische rivierkreeften zo vroeg mogelijk op te sporen en de verdere verspreiding van de soort te beperken.

Van plaag naar delicatesse
Vorig jaar bleek uit onderzoek dat op 56 van de 57 onderzochte locaties rode Amerikaanse rivierkreeften aanwezig zijn. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard zet nu dan ook in op het afvissen van de kreeften in de Krimpenerwaard, om op die manier de waterkwaliteit weer omhoog te brengen.

Bij het afvangen werken wij samen met de plaatselijke beroepsvissers. Zij leveren de kreeften aan de horeca.

Lees meer over het onderzoek op de website van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Proef aanpak rivierkreeft gestart in de Krimpenerwaard (schielandendekrimpenerwaard.nl)

En bekijk de berichten met filmbeelden van Hart van Nederland, RTV Krimpenerwaard of Omroep West.