x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB voert veel onderzoeken uit naar het bestrijden en voorkomen van negatieve effecten van exotische rivierkreeften. Het delen van de opgedane kennis is van essentieel belang om dichterbij een oplossing te komen voor het omvangrijke rivierkreeftenprobleem. ATKB heeft daarom samen met Witteveen+Bos, STOWA en het Kernteam Programma Beheersingsaanpak Uitheemse Rivierkreeften het initiatief genomen om een landelijke kennisdag rivierkreeft te organiseren. Op 1 december 2023 kwamen circa 35 deskundigen op het gebied van de rivierkreeften vanuit Nederland en Vlaanderen samen op het kantoor van ATKB in Waardenburg om hun kennis te delen.

Verdeeld over 3 hoofdsessies is de stand van zaken gepresenteerd. ATKB presenteerde het eerste item over de kennis(lacunes) op het gebied van het wegvangen van kreeften en innovatieve strategie├źn en technieken. In de tweede presentatie nam Witteveen + Bos de aanwezigen mee in de populatiedynamica van de rivierkreeften. De essentie van deze eerste twee presentaties is dat de oorspronkelijke kreeftenpopulatie binnen 1 jaar met tenminste 70% gereduceerd dient te worden om de negatieve effecten te onderdrukken en aangroei van de populatie te frustreren. Daarnaast moet de focus tijdens het wegvangen vooral liggen op de exemplaren groter dan 6 cm, omdat daarmee de grootste effecten op de populatie worden behaald. In de laatste sessie is ingegaan op de maatregelen die genomen moeten/kunnen worden om het ecosysteem weerbaarder te maken tegen de effecten van de rivierkreeften. Deze onderzoeken staan nog op het punt van beginnen.

De dag gaf de aanwezigen inzicht in het huidige kennisniveau van de rivierkreeften en hoe we samen verder kunnen werken aan ontwikkelen van methodes om de problemen met de kreeften beheersbaar te maken. Ook zijn tal van kennislacunes geformuleerd.

Op een nader te bepalen datum in 2024 krijgt deze kennisdag een vervolg om meer kennis uit te wisselen over het onderwerp Rivierkreeften met een brede groep mensen. Wil jij, als kreeftendeskndige, daar bij zijn? Hou onze kanalen in de gaten, vooraf delen we een uitnodiging.