Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Disclaimer

ATKB besteedt veel zorg aan deze website en de nieuwsbrief maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. De gebruiker moet zich er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. ATKB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website, de nieuwsbrief of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de inhoud van deze website en de nieuwsbrief kunnen geen rechten ontleend worden.

Auteursrecht
De volledige website en de nieuwsbrief zijn het exclusieve eigendom van ATKB.
ATKB geeft de bezoeker van deze website en de lezer van de nieuwsbrief de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Allerlei
Verder aanvaardt ATKB geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website en/of de nieuwsbrief of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Ieder geschil met betrekking tot de website van ATKB valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de website of de nieuwsbrief, daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.