x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Nederland heeft een grote verscheidenheid aan wateren in de vorm van sloten, meren, kanalen, beken en rivieren. In deze wateren komen verschillende biologische soortgroepen voor. Gegevens over de soortsamenstelling, verspreiding en omvang van deze soorten kunnen inzicht verschaffen in het ecologisch functioneren van een watersysteem.

ATKB inventariseert en adviseert in verschillende van deze soortgroepen. Zo hebben wij ervaring in onderzoek naar vissen, kreeften en water- en oeverplanten en adviseren wij in zaken als het opstellen van visplannen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, actief biologisch beheer, verspreiding van exoten, onderzoek naar bijvangst, vismigratie en het visvriendelijk maken van gemalen. Door de jaren heen hebben wij uitstekende relaties opgebouwd met de verschillende waterbeheerders, natuurorganisaties en de sport- en beroepsvisserij, waardoor wij weten wat er speelt en gericht kunnen adviseren.