x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Afgelopen week voerde ATKB een kreeftenonderzoek uit in Ede. Over het onderzoek is een artikel geschreven in "Ede Stad".

In de Proosdijvijver te Ede zijn recent meldingen van de aanwezigheid van rode Amerikaanse rivierkreeften (Procambarus clarkii) binnengekomen. Deze invasieve rivierkreeft is de laatste decennia aan een opmars bezig door Nederland. Op de Veluwe is deze soort echter nog niet veel waargenomen. Door zijn sterk invasieve gedrag kan de rode Amerikaanse rivierkreeft zich snel uitbreiden en verspreiden. Door de hoge dichtheden die de soort kan bereiken oefenen ze een zeer grote invloed uit op het algehele functioneren van het ecosysteem. Dit wordt het meest zichtbaar door het verdwijnen van water- en oevervegetatie en vertroebeling van het water. Ook worden holen in de oevers gegraven met vaak verzakkingen en extra baggervorming tot gevolg.

Als er eenmaal een populatie rivierkreeften in een watersysteem is gevestigd, is het niet eenvoudig die weer te verwijderen of te reduceren tot een acceptabel niveau. Tevens kan de aanwezigheid van exotische rivierkreeften hinder opleveren bij de voorgenomen baggerwerkzaamheden. Het is wettelijk niet toegestaan om exoten te verspreiden. Bagger met daarin (mogelijk) levende kreeften mag niet vervoerd worden naar elders, tenzij er garanties zijn dat de kreeften zich bij transport of vanuit het baggerdepot niet kunnen ontsnappen. Deze garantie is in de praktijk niet eenvoudig te geven. Om deze reden is het belangrijk om beginnende populaties van exotische rivierkreeften zo vroeg mogelijk op te sporen en de verdere verspreiding van de soort te beperken.

Het doel van dit verkennend onderzoek is het vaststellen van de huidige verspreiding van de rode Amerikaanse rivierkreeft in de omgeving van de Proosdijvijver te Ede. Vastgesteld zal worden of de aanwezigheid van de rode Amerikaanse rivierkreeft vooralsnog beperkt is tot de Proosdijvijver of dat ze zich inmiddels over een groter gebied hebben verspreid. Verder zal een indicatie worden gegeven van de omvang van de populatie aan rode Amerikaanse rivierkreeft in de Proosdijvijver en is de aanwezigheid van anderen soorten rivierkreeften onderzocht worden.

Het artikel geeft een inkijkje in de uitkomsten. Probleem met Amerikaanse rivierkreeften lijkt in Ede nog beheersbaar | EdeStad

Op basis van ons adviesrapport gaat de gemeente Ede samen met het Waterschap Vallei en Veluwe de aanpak van deze invasieve exoot uitwerken.