x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Via de Omgevingswet is de bescherming van planten en dieren in Nederland geregeld. Wanneer beschermde soorten mogelijk voorkomen in het plangebied, is ecologisch soortgericht onderzoek nodig om de aan- of afwezigheid van de soort aan te tonen.

ATKB voert ecologisch soortgericht onderzoek uit voor alle beschermde plant- en diersoorten. Onze ecologen hebben hier ruime ervaring mee. Deze ervaring is met name van belang bij moeilijk aantoonbare vissoorten zoals grote modderkruiper en beekprik.

Verder is onze uitgebreide database van vis belangrijk bij het bepalen van de aan- of afwezigheid van beschermde vissoorten. Wij voeren graag ecologisch soortgericht onderzoek voor u uit, op basis waarvan wij u voorzien van een duidelijk advies.