x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In dit onderzoek hebben wij op 53 trajecten via elektrovissen de visstand bepaald. Op dezelfde trajecten is een liter oppervlaktewater gefilterd, waarbij het aanwezige organische materiaal ter analyse is opgevangen en verzonden naar BioMon voor eDNA-analyse.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd op Nature Today. Collega Matthijs Koole leverde de bijdrage namens ATKB.

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26293

"Analyse van DNA in watermonsters uit het stroomgebied van de Dommel levert gemiddeld tweemaal zoveel vissoorten per locatie op als conventionele monitoring, waaronder enkele opmerkelijke soorten en exoten. Het gaat dan vooral om soorten die in lage dichtheden voorkomen en uitsluitend met DNA kunnen worden aangetoond.

Onderzoek naar de visstand
In augustus 2019 hebben waterlab AQUON en milieuadviesbureau ATKB in opdracht van waterschap De Dommel onderzoek gedaan naar de visstand in het stroomgebied van de Dommel. Op 53 trajecten werd met elektrovissen (vissen met elektrische stroom) de visstand bepaald. Op dezelfde trajecten is door ATKB in het veld een liter oppervlaktewater gefilterd, waarbij al het aanwezige organische materiaal werd opgevangen. De filters werden naar BioMon, expertisebureau voor genetische biomonitoring, verstuurd voor environmental DNA-analyse (eDNA-analyse)...."