x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB voert in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden visstandonderzoek uit op de KRW (Kader Richtlijn Water) waterlichamen en roulerende meetpunten. Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de omvang en samenstelling van de visstand en hiermee de ecologische kwaliteit te beoordelen.

Collega Wouter Joosten voert in samenwerking met de plaatselijke beroepsvisser Peter Burger de elektrovisserij uit in de oevers van het Merwedekanaal, waarbij de Digitale Stad Nieuwegein aanwezig was en hierover een artikel heeft gepubliceerd.

https://www.pen.nl/artikel/hoo...

" Welke vissen leven er in het Merwedekanaal in Nieuwegein en Utrecht? Dat is vandaag onderzocht door de medewerkers van ATKB. Vanochtend vingen ze onder meer een baars, zwartbekgrondel en een marmergrondel.

Jaarlijks worden bijna 200 locaties onderzocht in Nederland op water- en oeverplanten. Ook wordt 1 keer per 3 jaar op ruim 60 locaties gemeten op macrofauna (waterbeestjes). Vis en fytoplankton (algen) worden 1 keer per 6 jaar gemeten op 120 locaties (vis) en 25 locaties (fytoplankton).

Het onderzoek vind regelmatig plaats om te zien hoe..."