x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Onderhoud van wegen en kunstwerken, zoals bruggen en duikers, kost veel geld. Zeker wanneer onvoorzien onderhoud nodig is, door bijvoorbeeld ontstane zinkgaten of verzakkingen. Het nauwkeurig voorspellen en beperken van toekomstige onderhoudskosten is cruciaal. Gemeenten zetten daarom steeds meer in op preventief onderzoek. Door potentiële problemen in kaart te brengen voordat er grote uitdagingen ontstaan, kan preventief onderhoud worden uitgevoerd. Veelal met lagere kosten. Ook kan preventief onderhoud beter worden ingepland en is het meestal minder storend dan noodreparaties.
Door de stabiliteit onder de verharding te waarborgen worden ongevallen voorkomen en de veiligheid voor omstanders en werknemers wordt beter gewaarborgd.

Inzet van 3D-grondradar voor monitoring

Met onze 3D-grondradar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan voor meerdere gemeenten in Nederland. Zo hebben we onze GPR-systemen ingezet om afwijkingen onder asfaltwegen te monitoren. Daarbij kwamen bijvoorbeeld zijdelingse verschuivingen in de asfaltlaag en verzakkingspotentieel aan het licht. Met grondradar (GPR) worden holtes en verlaagde dichtheid onder verhardingen in kaart gebracht. Holtes en verlaagde dichtheid kunnen duiden op het ontstaan van zinkgaten of gebieden die gevoelig zijn voor verzakking. Ook brengt de grondradar in beeld waar de bodem verstoord is of verplaatst, dat kan duiden op eerdere graafwerkzaamheden of natuurlijke veranderingen. De 3D-grondradar geeft gedetailleerde informatie over ondergrondse verstoringen en holtes onder verhardingen en rond kunstwerken.

Voordeel van 3D-grondradar
Het voordeel van onderzoek met de 3D-grondradar is dat er geen wegafzettingen nodig zijn, er is geen graafwerk nodig. De 3D-grondradar wordt voortgetrokken door een voertuig dat toegelaten is op de Nederlandse wegen en met het verkeer mee kan rijden. De 3D-grondradar scant vlakdekkend, zodoende hoeft er ook niet haaks op de weg gereden te worden.

Proactieve aanpak met 3D-grondradar verkleint kans op onvoorziene kosten en verlengt levensduur infrastructuur
Een proactieve aanpak door monitoring van de bodem verkleint de kans op onvoorziene kosten aanzienlijk.
Gemeenten die monitoring met 3D-grondradar in hun onderhoudsplanning opnemen, signaleren vroegtijdig problemen. Ze pakken de problemen vroeg aan, waardoor dure noodreparaties worden voorkomen en veilig gewerkt kon worden.
Regelmatige monitoring en preventief onderhoud verlengen de levensduur van de infrastructuur en leveren kostenbesparingen op voor de lange termijn. Monitoring met 3D-grondradar draagt bij aan een duurzaam en beter onderhouden infrastructuur in de onderzochte gemeenten.