x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen in de ondergrond, onder meer door de energietransitie. Zo worden bijvoorbeeld zonneparken gerealiseerd op afgedekte stortplaatsen. Maar dat kan niet zomaar. Onze 3D-grondradar brengt de risico’s in beeld.

Onder de afdeklaag van een stortplaats ligt vaak een folie en ook is meestal drainage aanwezig voor de afvoer van stortgas en/of regenwater. Voor de veiligheid en de werking van de stortplaats is het belangrijk om de folie, de drainage en andere kabels en leidingen niet te beschadigen. Voor het plaatsen van de funderingspalen en het ingraven van kabels voor de zonnepanelen is het van belang om de dikte van de deklaag van de stortplaats nauwkeurig in beeld te brengen. Met een 3D-grondradar verzamelen we deze informatie snel, veilig en efficiënt.

Snel, veilig en efficiënt scannen met twee 3D-grondradar systemen
Op een stortplaats is vaak de hellingshoek van de taluds een uitdaging. Om veilig te kunnen scannen zetten wij daar een quad en/of een elektrisch rupsvoertuig voor in. Een stortplaats scannen we rastermatig of indien gewenst volledig vlakdekkend. Door de inzet van twee 3D-grondradarsystemen tegelijk scannen we tientallen hectares binnen enkele werkdagen.

3D-grondradarsysteem 1 aan de elektrische Ziesel

3D-grondradarsysteem 2 aan de quad

Praktische visualisatie van resultaten
De door de 3D-grondradar opgenomen data interpreteren we visueel op kantoor met speciaal hiervoor ontwikkelde software. De dikte van de afdeklaag, de diepte van de folie en de ligging van objecten zoals kabels en leidingen en drainages brengen we driedimensionaal in beeld. De dikte van de deklaag wordt vlakdekkend in beeld gebracht door middel van interpolatie. De resultaten visualiseren we op een overzichtelijke manier, zie onderstaand voor een drietal voorbeelden. De data leveren we in een digitaal bestandsformaat dat door de opdrachtgever gewenst is.

Wilt u ook de dikte van een deklaag en/of de ligging van objecten zoals bestaande kabels, leidingen en drainages in beeld brengen? Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@at-kb.nl of 088-1153200.

Voorbeeld visualisatie rastermatig gereden scanlijnen (1.5 m breed) onderlinge afstand circa 10 meter.

Voorbeeld visualisatie verschil in dikte deklaag met kleur (bij de oranje kleur is de afdeklaag het dunste en de dikte neemt toe van geel, groen naar blauw).

Voorbeeld visualisatie gemarkeerde drainages op RD-coördinaten (digitaal vastgelegd).