x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB heeft zich als supporter aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Als supporter maken we deel uit van een groeiende beweging voor biodiversiteitsherstel in Nederland. Samen werken we aan het verspreiden van kennis over biodiversiteitsherstel en zorgen we ervoor dat iedereen meer impact kan maken voor herstel van biodiversiteit voor zijn of haar omgeving.

Waarvoor slaan we de handen ineen?
De ambitie van het Deltaplan is om in 2030 biodiversiteitsverlies in Nederland omgebogen te hebben naar biodiversiteitsherstel. De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde samenleving. In een samenwerkingsverband hebben diverse organisaties zich verenigd om samen te werken aan het Deltaplan biodiversiteit.

Rol van de ATKB ecologen
De ecologen van ATKB adviseren onze opdrachtgevers met als doel herstel van de natuur met een positieve bijdrage voor de leefomgeving. Het werken aan een duurzame samenleving vertalen wij in de zorg voor mens, natuur en leefomgeving. We omarmen de doelstelling van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daarnaast gaat ATKB zelf ook aan de slag met het verduurzamen van haar (huur)kantoren.

Een voorbeeld van een van deze projecten is Basiskwaliteit Natuur Drenthe.