x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bomen zijn niet alleen mooi, ze bieden ook een prettig verblijf voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen, boommarters en eekhoorns. Dit zijn allemaal wilde dieren waarvoor volgens de Omgevingswet een zorgplicht geldt en voor sommige soorten zelfs een strengere bescherming. Dat betekent dat u - voordat u levende of dode bomen kapt - moet controleren of er nesten in de bomen aanwezig zijn. Vaker dan ons lief is, worden er namelijk dode dieren in gekapte bomen ontdekt, zoals bijvoorbeeld een onontdekt nestje eekhoorns of vogels.

Een arm in een boomholte steken is niet voldoende. Kloppen op de boom evenmin. Soms blijkt er een dubbele bodem aanwezig te zijn, waardoor een nest niet opgemerkt wordt. Bovendien wonen sommige dieren in zeer kleine ruimten of spleten in de boom die u met voorgenoemde methoden makkelijk mist. Het is daarom belangrijk om nestcontroles door een ervaren ecoloog uit te laten voeren. Een ecoloog heeft de kennis, ervaring en materieel om de boom goed te controleren.

Flora- en fauna inspecties bij bomen zijn een verplicht onderdeel voor het verkrijgen van kapvergunningen of ontheffingen van de Omgevingswet. Heeft u plannen om bomen te kappen? Onze ervaren ecologen zijn u graag van dienst!