x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Om de bouw weer op gang te brengen voerde het kabinet vorig jaar een bouwvrijstelling in. Dit betekende dat het niet meer nodig was om te berekenen hoeveel stikstofneerslag wordt veroorzaakt tijdens de sloop of bouw (de aanlegfase van een project), omdat het om tijdelijke neerslag gaat. Wat altijd telt is de permanente stikstofneerslag die na ingebruikname van het project ontstaat. Vandaag is door de Raad van State uitspraak gedaan en sneuvelt de bouwvrijstelling.

Bouwvrijstelling in strijd met Europese natuurwetgeving
De uitspraak van de Raad van State volgde vandaag in de zaak Mobilisation for the Environment (MOB) en draait om het project Porthos. De conclusie is dat de bouwvrijstelling in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Met deze uitspraak zet de Raad van State dus een streep door de bouwvrijstelling. De hele uitspraak van de Raad van State leest u hier.

Wat betekent deze uitspraak voor uw bouwproject?
Met het vervallen van de bouwvrijstelling betekent dit dat er voor projecten met een aanlegfase altijd inzage moet zijn in de stikstofdepositie op de natuur. Een AERIUS-berekening is nodig voor grote bouwprojecten en bouwprojecten nabij Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuurwaarden. Met een AERIUS-berekening wordt ook de tijdelijke neerslag van stikstof in de bouwfase inzichtelijk gemaakt. Is de uitkomst van de berekening boven de norm, dan is een nadere beoordeling nodig in een voortoets of in een passende beoordeling. Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling kan een vergunning van de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn.

Stikstofdepositieberekening nodig?
ATKB heeft alle kennis in huis om op korte termijn een AERIUS-berekening uit te voeren. Wanneer vervolgstappen nodig zijn, kunnen wij u hierbij adviseren en ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@at-kb.nl of 088-1153200, wij helpen u graag verder.