x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Exoten zijn planten en dieren die van nature niet in Nederland voorkomen. Een aantal exoten wordt zelfs gezien als schadelijk: de zogenaamde invasieve exoten. Bekende voorbeelden hiervan zijn de Amerikaanse rivierkreeft, reuzenberenklauw, Aziatische duizendknoop, muskusrat, watercrassula en de grote waternavel (volledige lijst).

Voorkom verspreiding
Invasieve exoten kunnen diverse problemen veroorzaken. Muskusratten en rivierkreeften maken gaten in onze dijken waardoor deze verzwakken en op den duur kunnen doorbreken. Grote waternavel en watercrassula overwoekeren volledige watergangen, waardoor deze verstoppen en er op andere locaties wateroverlast ontstaat. Ook kunnen invasieve exoten een gevaar vormen voor onze gezondheid (reuzenberenklauw) of de infrastructuur (Aziatische duizendknopen, waaronder de Japanse duizendknoop). Om deze problemen te voorkomen is wettelijk vastgelegd dat je zorgvuldig om moet gaan met invasieve exoten en deze niet verder mag verspreiden.

Naast deze problemen voor de mensheid, vormen invasieve exoten ook een bedreiging voor onze natuur. Zij beconcurreren inheemse soorten (soorten die van oorsprong in Nederland voorkomen) en hebben (nog) geen natuurlijke vijanden waardoor zij snel in aantal toenemen. Hierdoor verdringen ze de inheemse soorten.

Daphne Heuzen, adviseur Terrestrische Ecologie: “Naast het voorkomen dat invasieve exoten in de natuur terecht komen, is het voorkomen van verspreiding zeer belangrijk. De meeste soorten groeien snel, maar verspreiden ook erg gemakkelijk door onderhoud- en bouwwerkzaamheden. Bij de start van werkzaamheden (zoals maaien, schonen etc.) is het daarom heel belangrijk om in beeld te hebben of er invasieve exoten in het plangebied voorkomen en zo ja hoe we er mee omgaan. Met deze kennis voorkom je veel problemen tijdens de werkzaamheden of na oplevering. Soorten als de Amerikaanse rivierkreeften, Japanse duizendknoop en grote waternavel worden zonder goed plan van aanpak door werkzaamheden onbedoeld verder verspreid wat weer kan leiden tot een flinke kostenpost later.
ATKB heeft alle benodigde expertise in huis en veel ervaring met het in kaart brengen en het maken van een plan van aanpak voor het verwijderen van invasieve exoten.“

Wat kun je zelf doen tegen invasieve exoten?

  • Voorkom dat exoten (uitheemse dieren en planten) in de natuur terecht komen. Gooi bijvoorbeeld aquariumplanten altijd bij het groenafval, laat geen dieren los in de natuur en kies in de tuin voor inheemse planten.
  • Exoten gezien? Meld je waarneming op www.waarneming.nl of www.telmee.nl.
  • Exotische vangsten aan de hengel kun je melden via hengelvangstregistratie.nl
  • Win altijd advies in voordat je gaat bestrijden – veel soorten breiden zich juist sterk uit als ze op de verkeerde manier worden bestreden doordat concurrerende soorten door de bestrijding wegvallen of (wortel)stukjes van planten achterblijven/verspreid worden. Wortelstukjes kunnen uitgroeien tot nieuwe planten.

Ben je terreineigenaar of uitvoerder in de bouw?
Onze ecologen zijn je graag van dienst bij het in kaart brengen van de invasieve exoten, het maken en uitvoeren van een plan van aanpak voor het verwijderen van invasieve exoten.

#doorgronders #invasievexoten #japanseduizendknoop #aziatischeduizendknoop #amerikaanserivierkreeft #ecologen