x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB kan voor u het voorkomen van vogels in een gebied in kaart brengen. Of het nu gaat om het karteren van broedvogels via de BMP-methode of in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Zo verzorgden we vorig jaar een SNL broedvogelkartering in de bossen rond Beetsterzwaag. En doen we dat dit jaar in de bossen bij Dronten.

Daarnaast hebben we ervaring met het monitoren van niet-broedvogels. Zoals rond de Eemshaven, in verband met de recente sterke ontwikkeling van deze industriehaven. Het was de vraag hoe doelsoorten van Natura 2000-gebied Waddenzee zouden reageren op deze ontwikkelingen. Ook brachten we de ligging van ganzenfoerageergebieden in kaart in opdracht van gemeente Assen.

Bij ATKB werken diverse deskundigen, waaronder echte ‘vogelaars’, die zowel voor hun werk als in hun vrije tijd graag het veld in gaan om vogels te kijken en monitoren.