x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. De Gemeente Amsterdam wil dit tij binnen hun grenzen keren en zet daarom hoog in op natuurbeheer – en ontwikkeling. Dit draagt bij aan de robuustheid van de Amsterdamse natuur, kilmaatbestendigheid van de stad en zorgt voor een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Een natuurlijke omgeving is voor inwoners van groot belang. Natuurlijk groen zorgt voor ontspanning. Alleen al het horen van het getjilp van vogels of het zien van een vlinder verlaagt de bloeddruk. Een stad met stabiele ecosystemen heeft minder last van plaagdieren. Zo komt de eikenprocessierups minder vaak voor in gebieden waar bloeiende planten de natuurlijke vijand (bijv. kool- en pimpelmezen) van de rups lokken. Natuurlijke groengebieden hebben gezondere bodems en schoner oppervlaktewater. Problemen als algen en botulisme komen minder vaak voor. Amsterdam telt vele sloten, grachten en kanalen en is daarmee vele kilometers oever rijk. Oevers hebben een hoge ecologische waarde voor planten en dieren, zowel voor het leven onder als boven water. Zo paaien vissoorten zoals snoek in ondiepe, plantenrijke oevers, herbergen de brede rietkragen vele broedvogels en volgen kleine marterachtigen zoals hermelijn en bunzing de oever op zoek naar een prooi. De bloeiende planten die zich vestigen op de drassige oevers zorgen voor veel insecten, zoals diverse bijen en vlinders. Steeds meer Amsterdamse oevers worden ecologisch beheerd, ook buiten de vastgestelde Ecologische Hoofdstructuur.

De gemeente Amsterdam stelt zichzelf een aantal vragen:
“Hoe staat de kwaliteit van onze oevers ervoor? Welke oevertypen zijn aanwezig en wat is hun kwaliteit? Welke oevers zijn natuurvriendelijk en waar liggen kansen voor verbetering?"

Om antwoord te geven op deze vragen voeren wij voor de gemeente Amsterdam een grootschalige oeverinspectie uit. De oeverinspecties voeren wij uit voor het project Ecologische Monitoring en Inspectie van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft verschillende soorten natuurvriendelijke oevers, bijvoorbeeld beschoeide oevers, onbeschoeide oevers, drasberm en plasberm. Wij beoordeelden alle oevers op hun natuurvriendelijkheid, door te kijken naar verschillende kenmerken zoals het oevertype, het verloop van de oever onder en boven water, soortenrijkdom en bedekking van water- en oeverplanten en het type maaibeheer. Daarnaast is gekeken naar achterstallig onderhoud en eventuele schade aan de oevers.

Onze collega’s noemen wij niet voor niets doorgronders. Niet alleen omdat zij grondig te werk gaan. Zij fietsten heel Amsterdam door, van de Bijlmer tot het Amsterdamse bos. De verzamelde data geeft inzicht in de huidige (ecologische) staat van de oevers en geeft handvaten voor het toekomstig beheer van de natuurvriendelijke oevers in Amsterdam. Zodat deze ontwikkelingen een substantiële bijdrage leveren aan een grotere biodiversiteit voor een natuurlijke en gezonde stad.