Ruimtelijke ontwikkeling

Vanuit de verschillende disciplines die ATKB in huis heeft, zijn we in staat om, eventueel met specialistische partners, al het nodige milieuonderzoek en -advies in het voorbereidingstraject en tijdens de uitvoeringsfase aan te bieden en uit te voeren. Door alle werkzaamheden in één hand te houden en voor één aanspreekpunt te zorgen, kunnen wij u maximaal ontzorgen.