x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Naast de uitvoering en rapportage van projecten kan ATKB namens u het contact met de bevoegde gezagen onderhouden. Dit kan tijdens de plan- en uitvoeringsfase voor u van grote meerwaarde zijn. ATKB is zeer bekend met de actuele wet- en regelgeving, heeft vaste contacten en beschikt over personeel met de nodige ervaring. Deze ervaring is jarenlang projectmatig opgedaan maar tevens afkomstig uit verschillende detacheringen bij bevoegde gezagen.

Tijdens de planfase kan afstemming van de onderzoekswerkzaamheden met het bevoegd gezag voor uw project noodzakelijk zijn. Voorafgaand en tijdens de uitvoeringsfase van het project is het aanvragen van vergunningen en het verrichten van meldingen mogelijk een vereiste. Voor saneringswerkzaamheden is bijvoorbeeld een instemming of een beschikking op een saneringsplan noodzakelijk. Hiervoor dient een melding voor de Omgevingswet te worden verricht. Voor een sanering kan daarnaast een grondwateronttrekking- en lozingsvergunning (of melding) noodzakelijk zijn.

Een efficiënte aanpak kan u kosten en onnodige vertraging van uw project besparen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.